Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους Εικαστικής Θεραπείας και Sanplay Therapy. Φυσικά αν έχετε περαιτέρω απορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή και ηλεκτρονικά.


Η ιδέα του να μπορεί κανείς να λύνει τα προβλήματά του παίρνοντας το κατάλληλο φάρμακο κάθε μέρα, μπορεί να ακούγεται ελκυστική, και μακάρι να ήταν έτσι. Τα διανοητικά και συναισθηματικά προβλήματα συνήθως έχουν πολλαπλά αίτια, και η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι πανάκεια. Μπορεί να "απαλύνει" τα συμπτώματα, αλλά μπορεί να έχει επίσης παρενέργειες και πολλές φορές δε θεραπεύει τελείως το πρόβλημα. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρονοβόρα και όχι χωρίς τις δικές τις δυσκολίες, καθώς "άβολα" συναισθήματα και σκέψεις αναδύονται στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, η ψυχοθεραπεία παρέχει μακροπρόθεσμα οφέλη και υποστήριξη. Το να γνωρίσει και να αντιμετωπίσει κανείς τα βαθύτερα αίτια των συναισθηματικών ή διανοητικών προβλημάτων του, παρέχει όχι μόνο ανακούφιση αλλά και οπλίζει το άτομο για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Η ψυχοθεραπεία επίσης δίνει δεξιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των συναισθημάτων και την σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς.

Ένας από τους στόχους της σωστής ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή, και ένας ικανός ψυχοθεραπευτής πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ώστε να σας βοηθήσει να ταυτοποιήσετε τους στόχους σας και να εργαστείτε προς την επίτευξή τους. Ένας καλός ψυχοθεραπευτής είναι κάποιος με τον οποίο μπορείτε να συζητάτε άνετα, και ο οποίος νοιάζεται για σας και τα προβλήματά σας και μπορεί να σας υποστηρίξει στη διαδικασία των προσωπικών αλλαγών που προσπαθείτε να επιτύχετε.

Η καλλιτεχνική έκφραση δεν στηρίζεται στην προφορική επικοινωνία ή στην καλή χρήση της γλώσσας. Έτσι, η Εικαστική Θεραπεία διευρύνει το δίαυλο επικοινωνίας θεραπευτή-θεραπευόμενου πέρα από το λεκτικό επίπεδο και διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων μέσα από την τέχνη.

Η Εικαστική Θεραπεία είναι κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σπίτι, στο σχολείο ή στη δουλειά, άγχος κρίσεις πανικού ή κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, προβλήματα αυτοπεποίθησης, μετα-τραυματικό στρες, μαθησιακές δυσκολίες ή/και υπερκινητικότητα, ή οι οποίοι θέλουν να εξερευνήσουν με δημιουργικό τρόπο τον εσωτερικό εαυτό τους και τον τρόπο ζωής τους.

Δεν είναι απαραίτητο να έχει κανείς ικανότητες στο σχέδιο ή τη ζωγραφική για να συμμετέχει στην Εικαστική Θεραπεία. Η τέχνη χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ ψυχοθεραπευτή και θεραπευόμενου.

Με λίγα λόγια, στη μέθοδο Sandplay ο θεραπευόμενος δημιουργεί αναπαραστάσεις σε ένα δοχείο με άμμο, χρησιμοποιώντας την ίδια την άμμο αλλά και μινιατούρες τις οποίες επιλέγει ο ίδιος από μια εκτενή συλλογή και τις τοποθετεί ελεύθερα. Η διαδικασία αυτή γίνεται σιωπηλά, παρουσία του θεραπευτή ο οποίος παρατηρεί χωρίς σχόλια ή καθοδήγηση. Οι μινιατούρες δρουν ως σύμβολα ή αρχέτυπα και σχηματίζουν ένα είδος «αλφάβητου» μέσω του οποίου ο θεραπευόμενος καλείται να εκφραστεί.

Η αποτελεσματικότητα του Sandplay έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει τόσο στο θεραπευτή όσο και στον θεραπευόμενο κάτι τρισδιάστατο και χειροπιαστό πάνω στο οποίο μπορούν αμφότεροι να εργαστούν. Προσφέρει μια «αμεσότητα» η οποία μπορεί να είναι ισχυρότερη από αυτή μιας προφορικής περιγραφής, και που μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αυτό το οποίο μας ταλαιπωρεί είναι δύσκολο να κατανοηθεί και να εκφραστεί. Ο θεραπευτής συμμετέχει βοηθώντας το θεραπευόμενο να χρησιμοποιήσει τη δημιουργία του στο δοχείο με την άμμο ώστε να εξερευνήσει τον εσωτερικό του κόσμο και να εργαστεί προς μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό του και τον κόσμο.

Η διαθέσιμη συλλογή πρέπει να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη, ώστε να αντιπροσωπεύει ένα «κόσμο» - πραγματικό ή φανταστικό - όσο το δυνατό ευρύτερο. Είναι επίσης κρίσιμο ο θεραπευόμενος να επιλέγει ελεύθερα, ώστε αυτό που δημιουργείται στο δοχείο με την άμμο να καθορίζεται όσο γίνεται περισσότερο από τον εσωτερικό του κόσμο («άσε τα σύμβολα να επιλέξουν εσένα»).

Για τα παιδιά, η μέθοδος Sandplay φαίνεται ελκυστική, γιατί αποτελεί ένα είδος παιχνιδιού που το παιδί βρίσκει φυσικό. Ταυτόχρονα όμως, δίνει την ευκαιρία να ξεπεραστεί η δυσκολία που έχει το παιδί στο να κατανοήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματά του ή να εξηγήσει λεκτικά το πώς νιώθει με επαρκή ακρίβεια. O θεραπευτής μπορεί να οδηγήσει το παιδί μέσα από τρόπους έκφρασης που είναι φιλικότεροι και του ασκούν λιγότερη πίεσησε σχέση με μια συζήτηση που βασίζεται αποκλειστικά σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρόλα αυτά και για έναν ενήλικα, η προσωρινή «παράκαμψη» της γλώσσας που επιτυγχάνεται όταν εκφράζεται μέσω του Sandplay είναι εξαιρετικά χρήσιμη γιατί του προσφέρει την ευκαιρία να απομακρυνθεί από τυχόν παγιωμένους τρόπους σκέψης και να προσπελάσει τον εσωτερικό του κόσμο πιο άμεσα.

Therapies

Information on the types of therapies offered.

Counseling psychotherapy is an interaction between the counselor and the client so that he may

  • live healthier, focusing on social, educational or professional matters,
  • develop skills to better organize his life,
  • understand his feelings and
  • improve his behaviour.

Read more...

Art Therapy involves the therapeutic use of art (drawing, sketching, etc) in the scope of the therapist-client relationship, by individuals who suffer from psychological trauma or are in search of inner growth. It uses art as a means of communication which facilitates expression of emotions, in conjunction with traditional consulting and psychotherapy, to improve the individual's emotional and mental state.

Read more...

In the Sandplay method, the client creates a “scene” by selecting from a large collection of figurines and arranging them freely in a tray of sand, in the presence of the therapist. The therapist initially acts as an observer, without commenting or providing any kind of guidance. The miniature figures serve as symbols or archetypes which the client can select from, forming – in a sense – a kind of internal “alphabet” from which he can begin to express him/herself.

Read more...

Photos